A&H new corner in Shin Kong Place Shopping Center – Chongqing, China